FANDOM


Alhonmaan lait (eng. The Ordinances of the Law of Glenland) on koottu tänne. Tämä artikkeli kattaa niin perustuslain kuin siihen liitetyt "erikoislait".

Perustuslaki Muokkaa

– tulossa myöhemmin –

Talouskohtaiset lait Muokkaa

Valuuttalaki (13. joulukuuta 2017) Muokkaa

Rahamestari ja suurmestari keskustelivat 13. joulukuuta Alhonmaan valuutan tilanteesta. Sille ei ollut keksitty nimeä ja sen kurssi (yhden suhde viiteen) oli todettu hyvin epäsopivaksi. Kahdenhengen yksipuolisella päätöksellä ja suurmestarin vaikutusvallan avulla rahamestari ja suurmestari kokosivat tämän valuuttalain.

1§ – Alhonmaan valuutta on Rahe (r), joka jakautuu kymmeneen Kolikeen (k).

2§ – Alhonmaan Rahen kurssi on sidottu kiinteästi kurssiin 1r = 0,1€.

3§ – Alhonmaan Rahen setelit kuuluu tehdä kartongista ja kolikot pahvista. Kolikeita on saatavana aluksi vain kolikkoina, mutta sitä tullaan saamaan myös seteleinä.

Sisäpoliittiset lait Muokkaa

Eduskuntasäädös (13. joulukuuta 2017) Muokkaa

Suurmestarin yksipuolisella päätöksellä mestarineuvoston rinnalle on muodostettu kansanedustajista koostuva Kansalliskokous ja yhdessä nämä kamarit muodostavat eduskunnan. Mestarit eivät voi olla kansanedustajia mutta he voivat yhteisellä päätöksellä hajottaa Kansalliskokouksen paikkajärjestyksen milloin vain haluavat.

1§ – Eduskunta jakautuu ylähuoneeseen (Mestarineuvosto, The Counsil of Masters) ja alahuoneeseen (Kansalliskokous, The National Assembly).

2§ – Mestarineuvoston valta on suurempi kuin Kansalliskokouksen, mutta Kansalliskokous voi tehdä lakiesityksiä.

3§ – Kansalliskokouksen paikkajärjestys voidaan hajottaa milloin tahansa mestarien yhteisellä päätöksellä.

4§ – Mestarineuvoston johtaja on suurmestari, Kansalliskokouksen on suuredustaja.

5§ – Kuka tahansa voi perustaa puolueen. Voidakseen toimia kansanedustajana täytyy myös kuulua johonkin puolueeseen, tai muuten joutuu sitoutumattomiin.

Kulttuuri- ja väestökohtaiset lait Muokkaa

Kansallislaki Muokkaa

Kansallislaki määrittelee kansalais- ja ihmisoikeudet sekä kansalaisvelvollisuudet. Se käsittelee myös kulttuuria.

1§ – Jokaisella Alhonmaan kansalaisella on ihmisoikeudet ja velvollisuus säilyttää passinsa. Jokaisella kansalaisella on myös velvollisuus olla antamatta väärää todistusta oikeudessa. Kolmas velvollisuus on kansalaiskurin noudattaminen, eli viranomaisten käskyjen noudattaminen järjen mukaisesti.

2§ – Alhonmaassa joka kansalaisella on mielipiteenvapaus, koskien myös taidemuotoja. Vain kirjoitukset julkaistaan mestarineuvoston hyväksynnän jälkeen.

3§ – Alhonmaan kansallislauluna toimii Kansainmarssi, joka kuuluu soittaa vain kitaralla tai pianolla. Kitaran äänen kuuluisi vastata mahdollisimman hyvin akustisen kitaran ääntä, joten akustisella kitaralla soittaminen on suositelluinta. Kansainmarssia saa esittää vain tärkeissä tilaisuuksissa ja esityslupaan tarvitaan vähintään kahden mestarin hyväksyntä.