FANDOM


Jelkomian kieli, jelkomiaksi Jelkomiasind, on Jelkomiassa puhuttava keinotekoinen kieli, jossa se on liittovaltiotasolla ainoa virallinen kieli. Kielellä ei ole virallisia ISO-kielikoodeja, mutta epävirallisesti sen ISO 639-1-koodi on jl, ja ISO 639-2 ja ISO 639-3-koodit ovat molemmat jlk. Kieltä huoltaa Jelkomian kieliministeriö (Menisterig Sindin Jelkomian). Kieli on kehitetty jelkomialaisten väliseksi kieleksi, ja se on tärkeä osa suomalaisuudesta eroavaa jelkomialaisuutta. Jelkomian kieleen on lainattu sanoja muiden muassa uralilaisista ja skandinaavisista kielistä. Kyseiset sanat ollaan tämän jälkeen ns. jelkomialaistettu okvarian kielestä lainatuilla säännöillä. Kieli on myös ottanut lainasanoja japaniin perustuvasta pidginistä, nipidzhinistä, vaikka jelkomialainen kulttuuri ei liity Japaniin millään tavalla, eikä Jelkomiassa asu japanilaisia.

Substantiivit Muokkaa

Monikon pääte on jelkomian kielessä -ar tai -r. Se on jälkimmäinen, jos sanan viimeinen kirjain on vokaali.

Jelkomian kielessä ei käytetä artikkeleita, jolta kannalta se muistuttaa suomen kieltä ja muita uralilaisia kieliä.

Henkilöistä ja esineistä käytettävän genetiivin tunnus on aina -n tai -in, kuten suomen kielessäkin. Jälkimmäinen esiintyy, jos sanan viimeinen kirjain on konsonantti sen nominatiivimuodossa.

Adjektiivit Muokkaa

Adjektiivin vertailumuodot ovat aina komparatiivi -ig ja superlatiivi -uuq, jotka toimivat myös kaikkien adverbien päätteinä, mikä tekee kielestä verrattain helpon.

Pronominit Muokkaa

Suomen kielessä pronomineista ollaan keksitty ns. loru:

Minä, sinä, hän, me, te, he.

Tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne.

Sama loru kuuluisi jelkomiaksi:

Iim, ino, kan, vet, tet, tag.

Het, iin, ket, fet, det, hetag.

Verbit Muokkaa

Verbin aikamuotoja ovat preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja futuuri.

Preesens on -at, imperfekti on -acit, perfekti on -jacit, pluskvamperfekti on -jatac ja futuuri on -ferat.

Lyhyt jelkomian kielen sanasto Muokkaa

Aldir= alla

And= tuo

Bukird= kirja

Eluiv(at)= elä(ä)

Etulovig= järjetön

Iim= minä

Inev= ihminen

Iret= hei

Ino= sinä

Jose= lintu

Kahvild= haarukka

Koe= lusikka

Koig= yhteinen

Kom= hallitus, tms

Kombe= anteeksi

Kong= kuningas

Kuna= maa, kansakunta

Lovirma= valta, laki

Lantast= tontti

Mane= ruoka

Miev= mies

Oig= ei

Okund= Joo/selvä, tms

Osla= joki/oja/puro

Palsin= sana

Patnik= lapsi

Piela= ryhmä, heimo, tms

Pes= Henkilö

Resiten(at)= johtaa

Ro= ennen

Sinc= ydin

Sind= puhe, kieli

Sirind= yhteys, tms

Sobisodig= yksinäinen

Suimb(at)= ui

Tot= ötökkä

Toepa: Esimerkiksi

Taja: Totuus

Ucig= Talo

Uldir= yllä

Vaste= varsi

Vetn= vesi

Vinae= nainen

Viskald= kala

Änd= ja

Esimerkkilause Muokkaa

Viskald eluivig aldir vetn suimbat.

Elävä kala ui veden alla.