FANDOM


Vaaliohjelma Muokkaa

- Kotimme takaisin liike voitettaan!!!

- Kapitalistisen ja vihreän valtion luominen.

- Vihrnyan yhdistäminen muuhun Jelkomiaan on vaaralista ja sitä vastustetaan.

- Rakentaminen

- Veroohjelma

- Ympäristö ongelmiin puutuminen.

- Demokraatinen hallitus

- Ympäristön saastutusvero

- Vapaat kapitalistiset markkinat.

- Armeija